KARATE EDZÉSEKEN HASZNÁLATOS
SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK


SZÓ/ KIFEJEZÉS: KIEJTÉS: JELENTÉS:
KARA Kara Üres
TE Te Kéz
Do Út
KARATE DO Karate dó Üres kéz útja;
Fegyver nélküli küzdőművészet
SHITO- RYU Sito- rijú Modern karateirányzat
Megalapítója: Kenwa Mabuni
SHOTOKAN Sotokán Modern karateirányzat
Megalapítója: Funakoshi Gichin
GOJU- RYU Godzsu- rijú Modern karateirányzat
Megalapítója: Chojun Miyagi
WADO- RYU Vado- rijú Modern karateirányzat
Megalapítója: Hironori Otsuka
TERUO HAYASHI Tero Hajasi A Shito- ryu vezetőmestere
(1924- 2004).
HAYASHI- HA SHITO- RYU KAI Hajasi- ha sito- rijú káj Hayashi- féle shito- ryu csapat.
OKINAWA Okinava A karate szülőföldje.
Kína és Japán között fekszik.
A Rjúkjú- szigetcsoport legnagyobb szigete.
OKINAWA TE Okinava te Okinawai kéz;
A karate japán elődje;
Fajtái:
Shuri- te
Naha- te
Tomari- te
Nechi- te
BUDO Búdó Az ősi japán
küzdőművészetek összessége.
BUDOKA Budoka Valamelyik küzdőművészet
tanulója.
KARATÉKA Karatéka Karatét űző tanuló.
SHIHAN Sihán Tanár, nagymester.
A karatéban a 7. dan fokozattól alkalmazzák.
SENSEI Szenszej Tanár, mester, oktató.
SEMPAI Szempáj Rangidős edzésvezető.

SZÓ/ KIFEJEZÉS: KIEJTÉS: JELENTÉS:
DAN Dan Szint;
A karatéban mesterfokozat;
Ember.
KYU Kiju Osztály;
Tanulófokozat;
Fiú.
DOJO Dodzsó Gyakorlóterem; edzőterem.
A "do" gyakorlásának a helye.
KARATE GI Karate gí Karate ruha; karate öltözék.
OBI Obi Karate öv.
KIHON Kihon Alapgyakorlat; bázisgyakorlat;
Alapiskola.
KATA Kata Formagyakorlat; mozgás.
KUMITE kümite Páros küzdelem.
YOI! YOI! Joj! Figyelem!
Készülj!
YAME! Jáme! Állj!
Vége!
TATTE! Tátej! Felállni!
MAWATE! Máváte! Fordulj meg!
MOKUSO! Mukszó! Meditatív pihenés;
Szellemi összpontosítás;
"néma gondolkodás".
ARIGATO! Árigátó! Egészségére!
Köszönöm!
HAJIME! Hádzsime! Rajta!
Kezdd el!
KAMAE! Kámáj! Állj pozícióba!
REI! Réj! Üdvözlés;
Meghajlás.
OSS! Ossz! Üdvözlés szava a karatéban;
Bocsánatkérés;
A partner megértésének jelzése
SZÓ/ KIFEJEZÉS: KIEJTÉS: JELENTÉS:
KIAI Kiáj Hangjelzés akció közben,
Erőösszpontosításkor.
A szellemi és a testi erő egyesítése.
ZANSHIN Zánsin A tökéletes befejezés.
SPIDAN Szpídán Gyorsan.
KIME Kimé Erőösszpontosítás.
KIME SPIDAN Kimé szpídán Erősen és gyorsan!
SHIAI Siáj Verseny, mérkőzés, küzdőtér.
SEIZA Cejzá Japán ülésmód;
Térdelő, elmélkedő testhelyzet.
TOKUI Tokui Választott, kedvenc, speciális.
AKA Aka Piros, vörös.
AOI Áó Kék.
TORI Tori Támadó.
UKE Uke Védő, védekező;
Védés.
IPPON Ippon Egész/ egy pont.
NIHON Nihon Kettős/ két pont.
SANBON Szánbon Háromszoros/ három pont.
KACHI Kács győzelem
O TAGAI NI REI! O tákáj ni réj! A küzdőpartnerek üdvözlése.
SHOMEN NI REI! Sómen ni réj! Köszöntés, tiszteletadás az oltárnak.
SENPAI NI REI! Szenpáj ni réj! Az edzésvezető üdvözlése.
SEINSEI NI REI! Szenszej ni réj! A mester üdvözlése.
MAE NI Máj ni Előre
SAGARU Szágáró Hátra
HIDARI Hidári Bal oldal
MIGI Migi Jobb oldal
USHIRO Usiró Hátra, hátsó, hátul.
YOKO Jokó Oldal, oldalt, oldalsó.
SZÓ/ KIFEJEZÉS: KIEJTÉS: JELENTÉS:
KAKATO Kákátó Sarok
HIZA Hiza Térd
HARA Hara Has; súlypont.
A lélek középpontjának filozófiai fogalma.
EMPI Empi Könyök
KOSHI Kosi A talp nagylábujj alatti párnás része.
SEIKEN Szejken Helyes ököltartás.
Ütőfelület; a mutató és a középső ujjak alapizülete.
TETTSUI Tetcui "kalapácsököl"
az ököl kisujj felöli párnája.
HIKITE Hikite Behúzott kéz;
A csípő, vagy a gyomorszáj elé visszarántott kéz.
ASHI Ási Láb.
BARAI Báráj Söprés, kaszálás.
DACHI Dácsi Állás.
TSUKI Cuki Ütés.
KEKOMI Kekomi Szúró, behatoló rúgás.
KEAGE Keáge Emelő, felfelé csapódó rúgás.
KIZAMI Kizámi Támadó oldali.
Az elől lévő végtaggal végrehajtott akció.
OI Oj Azonos oldali.
GYAKU Gyaku Ellentétes; ellenkező oldali; fordított.
GEDAN Gedán Alacsony-, öv alatti szint.
CHUDAN Csúdán Gyomorszáj magasság.
JODAN Dzsódán Áll magasság.
NUKITE Nükite Ujjhegyek.
SZÓ/ KIFEJEZÉS: KIEJTÉS: JELENTÉS:
DACHI Dácsi Állás, állások.
HEISOKU DACHI Hejszoku dácsi Vigyázzállás, zártlábas állás, kezdő állás
MUSUBI DACHI Muszubi dácsi "V"- állás, zártállás,tisztelgő állás.
HEIKO DACHI Hejkó dácsi Hejkó dácsi Vállszélességű, párhuzamos állás.
ZENKUTSU DACHI Zenkucu dácsi Első állás; elülső súlypontú állás.
SHIKO DACHI Siko dácsi "négyszögállás", lovagló állás. Sumo állásfajta.
NEKO ASHI DACHI Neko ási dácsi "macskaállás".
FUDO DACHI Fudo dácsi "szilárdállás", küzdőállás.
KOKUTSU DACHI Kokucu dácsi Hátsó állás; hátsó súlypontú állás.
SANCHIN DACHI Szánsin dácsi "óraüvegállás", feszített állás.
KOSA DACHI Kosszá dácsi Keresztállás.
SURI ASHI Szuri ási Csusszanás.
TSUKI Cuki Ütés, ütések.
JODAN TSUKI Dzsódán cuki Ütés fejre, állra.
CHUDAN TSUKI Csúdán cuki Ütés hasra, gyomorszájra.
GEDAN TSUKI Gedán cuki Ütés az öv alatti szintre.
OI TSUKI Oj cuki Azonos oldali ütés.
GYAKU TSUKI Gyaku cuki Ellentétes oldali ütés
KIZAMI TSUKI Kizami cuki "nyújtott ütés".
Ütés az elől lévő kézzel.
MOROTE TSUKI Morote cuki Kétkezes ütés.
REN TSUKI Ren cuki Kettős, váltott kezes ütés.
SANBON TSUKI Szánbon cuki Hármas, váltott kezes ütés.
GERI Geri Rúgás, rúgások
MAE GERI Máj geri Rúgás előre
MAWASHI GERI Mavasi geri Köríves rúgás
URA MAWASHI GERI Ura mavasi geri Fordított köríves rúgás
YOKO GERI KEKOMI Joko geri kekomi Szúró rúgás oldalra
YOKO GERI KEAGE Joko geri keáge Emelő rúgás oldalra
USHIRO GERI Usiro geri Rúgás hátrafelé
HIZA GERI Hiza geri Rúgás térddel
NIDAN GERI Nídán geri Kettős rúgás
TOBI GERI Tobi geri Ugró rúgás
MIKA TSUKI GERI Mika cuki geri "holdsarló rúgás"
Köríves védés talppal
ASHI BARAI Ási báráj Lábsöprés
KIN GERI Kin geri Rúgás ágyékra
RÚGÓFELÜLETEK:
KOSHI Kosi Talppárna, pl.: mae geri
SOKUTO Szokutó Lábél, pl.: yoko geri kekomi
KAKATO Kákátó Sarok, pl.: ushiro geri
HAISOKU/ ASHI- KUBI Hejszokú/ ási- kubi Lábfej, pl.: mawashi geri jodan,yoko geri keage
HIZA hiza Térd, pl.: hiza geri
UKE Uke Védés, védések, blokk.
AGE UKE Áge uke Felfelé haladó, emelő védés
Jodan tsuki védése
GEDAN BARAI Gedán báráj Söprő védés övszint alatt
Mae geri védése
SOTO UDE UKE Szoto ude uke Alkaros védés kifelé
Chudan tsuki védése
UCHI UDE UKE Ucsi ude uke Alkaros védés befelé
Chudan tsuki védése
SHUTO UKE Sutó uke Védés kézéllel
MOROTE UKE Morote uke Kétkezes kiszorító védés;
erősített alkarblokk
pl.: Heian shodan
JUJI UKE Dzsudzsi uke Nyitott kezes keresztvédés
pl.: Heian godan
GEDAN JUJI UKE Gedán dzsudzsi uke Alsó keresztvédés
pl.: Heian jondan
GEDAN UDE UKE Gedán ude uke Alsó, befelé tartó védés
pl.: Seienchin
NAGASHI UKE Nágási uke Nágási uke Söprő csúsztató védés
pl.: Gojushiho
HIJI UKE Hidzsi uke Védés könyökkel
pl.: Heian sandan
KOKEN UKE Koken uke "boltív blokk"; védés csuklóval
pl.: Heiku
SEIRYU TO UKE/ TATESHUTO UKE Szejrijú to uke/
Tátesutó uke
Tenyérblokk/
Függőleges kézél
pl.: Bassai dai
HAISHU UKE Hájsú uke Kézhátvédés
pl.: Seipai
KAKIWAKE UKE Kákiváke uke "nyitó védés"
Védés/ nyitás mindkét alkarral
pl.: Niseishi
KAKATE UKE NAGASHI Kákáte uge nágási "csapda- kéz"
Akasztó söprőblokk
pl.: Seienchin
UCHI Ucsi Csapások
TETTSUI UCHI Teccui ucsi "kalapácsütés"
URAKEN UCHI Uraken ucsi Ökölhátcsapás
SHUTO UCHI Sutó ucsi Kézélcsapás
SHOTEI UCHI Sotej ucsi Tenyérélcsapás
HAITO UCHI Hájtó ucsi Kézfej belső él csapás
EMPI UCHI/HIJI ATE Empi ucsi/hidzsi áte Könyökcsapás
KUMITE kümite Küzdelem
SANBON KUMITE Szánbon kümite Háromlépéses kötött küzdelem
IPPON KUMITE Ippon kümite Egylépéses kötött küzdelem
JIYU IPPON KUMITE Dzsijú ippon kümite Egytámadásos küzdelem,
Kötött támadás-
Kötetlen védekezés
JIYU KUMITE Dzsijú kümite Gyakorló szabad küzdelem
RANDORI KUMITE RANDORI KUMITE Laza, versenyszerű gyakorló küzdelem
SHIAI KUMITE Siáji kümite Versenyküzdelem
SZÁMOK:
ICHI Ics 1 - egy
NI 2 - kettő
SAN Szán 3 - három
SHI - YO - YON Sí - jó - jón 4 - négy
GO 5 - öt
ROKU Rek 6 - hat
SHICHI Szics 7 - hét
HACHI Hács 8 - nyolc
KYU Kjú 9 - kilenc
JYU Dzsú 10 - tíz
     
SHODAN Sódán Első mesterfokozat
NIDAN Nídán Második mesterfokozat
SANDAN Szándán Harmadik mesterfokozat
YONDAN Jondán Negyedik mesterfokozat
GODAN Gódán Ötödik mesterfokozat
ÖVFOKOZATOK
10 KYU 10 kijú Fehér öv
9 KYU 9 kijú Sárga öv
8 KYU 8 kijú Kék öv
7 KYU 7 kijú Piros öv
6 KYU 6 kijú Lila öv
5 KYU 5 kijú Zöld öv
4 KYU 4 kijú Zöld öv
3 KYU 3 kijú Barna öv
2 KYU 2 kijú Barna öv
1 KYU 1 kijú Barna öv
DAN Dan Fekete öv

A következő hat nevet mindenféleképpen illene megjegyezned!
Ők azért voltak, vannak és lesznek, hogy az út - A KARATE ÚTJA-, amelyen elindultál, a legtökéletesebb legyen!
TISZTELD ŐKET!

A MODERN KARATE DO MEGALKOTÓJA:
  FUNAKOSHI GICHIN
A SHITO - RYU MEGALKOTÓJA:
  KENWA MABUNI
A SHITO - RYU VEZETŐMESTERE;
A HAYASHI - HA SHITO - RYU MEGALAPÍTÓJA:
  SOKE TERUO HAYASHI
AZ USA NEMZETI KARATE DO SZÖVETSÉGÉNEK ALAPÍTÓJA;
AMERIKÁBAN ÉLŐ NAGYMESTERÜNK:
  SHIHAN JULIUS THIRY
MAGYAR NAGYMESTERÜNK, INSTRUKTORUNK:
 
SENSEI SZINÁK ATTILA
4 DAN
 
SENSEI KLIMA ZSUZSANNA
3 DAN
EDZŐ:
 
SENSEI KÖTÉL HENRIETTA
2 DAN